Mediekonvertere

Mediekonvertere forbinder forskellige typer af netværk som f.eks. twisted-pair, koax eller lysledere, med hinanden. EFB-Elektronik er i den forbindelse specialiseret inden for mediekonvertere for fiberoptik. Det giver mulighed for at koble systemer sammen over større afstande ved hjælp af konvertering fra elektrisk - til fiber optisk signal. Ligledes gives der mulighed for at forbinde multimode- og singlemode-glasfiber med hinanden, på en pålidelig måde. Mediekonverterne fås som enkeltløsning eller i et 19“-chassis med plads til flere mediekonvertere.

Vejforlængelse via lysledere

Media Konverter 1

Forlængelse af overførselsvejen med 19'' chassisløsning

Media Konverter 2

Modusomdannelse fra singlemode til multimode

Media Konverter 3

Har du brug for informationer eller individuel faglig rådgivning?

Kontakt os -
vi glæder os til at møde dig!

Søg en kontaktperson her