Mediekonvertere

Mediekonvertere forbinder forskellige typer af netværk som f.eks. twisted-pair, koax eller lysledere, med hinanden. EFB-Elektronik er i den forbindelse specialiseret inden for mediekonvertere for fiberoptik. Det giver mulighed for at koble systemer sammen over større afstande ved hjælp af konvertering fra elektrisk - til fiber optisk signal. Ligledes gives der mulighed for at forbinde multimode- og singlemode-glasfiber med hinanden, på en pålidelig måde. Mediekonverterne fås som enkeltløsning eller i et 19“-chassis med plads til flere mediekonvertere.

Vejforlængelse via lysledere

Forlængelse af overførselsvejen med 19'' chassisløsning

Modusomdannelse fra singlemode til multimode

Har du brug for informationer eller individuel faglig rådgivning?

Kontakt os -
vi glæder os til at møde dig!

Søg en kontaktperson her