Tilbage Nyheder

CPR: Ny EU standard for kabler i bygninger

Med virkning pr. 1. Juli 2017 bliver der stillet krav til brandklassificering af kabler som anvendes til den faste installation i bygninger. De nye krav har baggrund i den fælles europæiske byggevareforordning, som oftest omtales som CPR ”Construction Products Regulation”. EU har via Regulativet, som har til formål at harmoniserer komponenter til byg-ninger, i de senere år fastsat krav og retningslinjer til CE mærkede komponenter til byggeri.

CPR: Ny EU standard for kabler i bygninger

Datakabler og kommunikationskabler, baseret på kobber eller glasfiber, hører nu også under denne gruppe, som er omfattet af regulativets krav til kablers reaktion ved brand. Disse krav beskrives i standarden EN50575. Her stilles der krav til produktets brandspredning, røgudvikling og syredannelse. Standarden opdeler kablerne i 7 forskellige klasser: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca og Fca. Dertil er det muligt under klasse B2ca, Cca, og Dca at differentiere på krav til røg, syre og flammeudvikling i flere underklasser.

Det er frit for hvert land i EU, at foreskrive den brandklasse som menes bedst egnet til bygningen. I Danmark vælger man i bygningsreglementet som standard at foreskrive klasse Eca. Dog kan der være foreskrevet andre klasser i nye projekter, så derfor skal installatøren være særdeles opmærksom på de krav der måtte blive stillet i et givent projekt.

|Få mere at vide|