Miljøstyring/energistyring

Hvad ville ske, hvis EFB-Elektronik

ville reducere deres restaffald på over 13.000 kg og
deres papiraffald på
over 37.000 kg om året med 10%?

Så ville affaldets vægt ikke længere svare til 39 VW Golf, men kun 35 VW Golf!

ville reducere deres papirforbrug på
over 1,2 millioner ark om året
med 10%?

Et papirtårn ville ikke længere være 123 meter høj, men kun 111 m meter!

ville nedsætte deres vandforbrug på
over 1 million liter
om året med 10%?

I stedet for 7.235 badekar ville man kun kunne fylde 6.512 badekar med det!

ville mindske deres gasforbrug på over 815.000 kwh om året med 10%?

Som følge deraf ville man ikke længere bruge så meget som 27 enfamiliehuse, men kun som 24 enfamiliehuse!

ville reducere deres strømforbrug på over 311.000 kwh om året med 10%?

Med den samme mængde strøm var det ikke længere 871 husholdninger, der kunne vaske deres vasketøj, men kun 784 husholdninger!

ville nedsætte deres brændstofforbrug på over 98.000 liter om året med 10%?

Man ville ikke længere kunne tanke 395 busser op, men kun 356 busser!

Vi arbejder dagligt på at anvende de mål, vi har sat, og foretage besparelser for at reducere vores forbrug. Derfor forpligter vi os til at overholde alle almindelige miljøregler og fremme bevidstheden for miljøaspekter hos vores medarbejdere samt vores leverandører.

Foranstaltninger og programmer iværksættes, overvåges og evalueres mhp. en kontinuerlig forbedring. Kontrollen af miljøindvirkninger er en grundlæggende bestanddel af vores daglige processer - ved udvalget af produkter og leverandører samt ved investeringsbeslutninger. Vores målsætninger er at undgå skadelige miljøpåvirkninger udløst af os og vores handlinger.