Arbejds- og sundhedsstyring

De 240 medarbejdere i hele Europa,

for hvis
245 børn og 56 børnebørn
vi også føler os ansvarlige for

arbejder sammen mere end 330.000 timer om året,
hvilket svarer til en gennemsnitlig arbejdslivstid på flere
end 5 fuldtidsmedarbejdere

tilbringer mere end 1,2 mio. kilometer på motorveje og
andre veje - de kunne således flyve tre gange til månen

samle over 165.000 flykilometer sammen - de kunne
således køre fire gange verden rundt

de kommissionerer og læsser mindst 4.500 tons
varer, som man kunne fylde 183 containere
med.

Vores medarbejdere underligger dagligt den moderne tidsalders anstrengelser. De yder hver dag deres bedste for vores virksomheder og kunder.
Vores medarbejdere er vores vigtigste kapital. Vi prioriterer deres fysiske og mentale beskyttelse højt.

Derfor er arbejdssikkerhed og sundhedsbeskyttelse væsentlige bestanddele af vores virksomhedsmål. De står ligeberettiget på samme niveau som andre vigtige mål som f.eks. rentabilitet og kvalitet. Målet for vores daglige handlinger er at undgå, at vores medarbejdere sundhed og økonomi påvirkes for at sikre kvaliteten af vores arbejdsprocesser og EFB-Elektroniks succes. Derfor forpligter vi os til at overholde alle almindelige arbejdssikkerhedsregler og at fremme vores medarbejderes sundhed. Foranstaltninger og programmer iværksættes, overvåges og evalueres mhp. en kontinuerlig forbedring.

En åben informationspolitik, uddannelser og instruktioner samt overholdelsen af generelle sikkerhedsregler fremmer sikre handlinger til beskyttelse af vores medarbejdere og gæster. Alle medarbejdere er ikke kun ansvarlige for deres egen sikkerhed, men også for sikkerheden af deres kolleger og gæster. Alle ledere og medarbejdere i EFB-Elektronik vedkender sig disse retningslinjer.