ADGANGSKONTROL OG RACKOVERVÅGNING

De moderne IT-infrastrukturer og lovgivning om beskyttelse af data, kræver maksimal sikkerhed. Låsesystemet garanterer en entydig identitetsrelateret adgangskontrol på skabsniveau. Systemet kan overvåge alle fysiske parametre i dataskabet. Trådløse håndtag reducerer omkostninger til montering. Alarmering via e-mail eller SMS, implementering i bygningsstyringen via SNMP samt mulighed for udvidelse takket være en nem tilføjelse af flere moduler for at øge funktionaliteten.

Har du brug for informationer eller individuel faglig rådgivning?

Kontakt os -
vi glæder os til at møde dig!

Søg en kontaktperson her