Kalite Güvencesi

İmal edilen ürünlerin kalitesinin güvence altına alınması kalite yönetiminin önemli bir parçasıdır. Kalite güvencesi rekabetçi piyasada belirleyici parametrelerden biri haline gelmiştir. EFB-Elektronik testlerin planlanması, uygulanması ve test verilerinin bilgisayar yardımıyla işlenmesini kapsayacak şekilde tüm alanlarda kalite güvence anlayışını uygular. Veriler düzenli olarak analiz edilir ve bu analizler takip eden proses optimizasyonu ve tedarikçi geliştirme süreçlerinin temelini oluşturur. EFB-Elektronik ileri teknoloji ölçüm ve test teknikleri kullanmaktadır. Bunlar farklı sistemler yardımıyla çeşitli parametrelerin değerlendirilebilmesini sağlamaktadır.

EFB-Elektronik ileri teknoloji ölçüm ve test teknikleri kullanmaktadır

Bunlar farklı sistemler yardımıyla çeşitli parametrelerin değerlendirilebilmesini sağlamaktadır. EFB-Elektronik’in kalite güvencesini temin etmek amacıyla gerçekleştirdiği ölçüm işlemleri şunlardır.
  • Mekanik boyut testleri
  • Bakır ve fiber optik kabloların iletim karakteristiklerinin analizi
  • Fiber optik kablo uç yüzeylerinin mikroskop altında incelenmesi ve analizi
  • Fiber optik kablo bağlantılarında birleşim noktalarını da kapsayacak şekilde iki yönlü ölçüm protokolü (OTDR) ölçümleri
  • Spektrometre yardımıyla renk ölçümleri
  • Kablo bileşenlerinin gözle muayenesi
  • Multimedya elemanlarının ve güvenlik kamera sistemlerinin işlevsel testleri

İmalatta kalite güvencesini sağlamak için şu testlere başvuruyoruz:

  • Kullanıma hazır kabloların elektrik testleri (iletim, kısa devre, yüksek gerilim)
  • İletken çekme mukavemeti testleri
  • Mikrograf yardımıyla uç bağlantı kalitesinin incelenmesi
Kullanıma hazır kabloların testleri için detaylı kontrol raporları hazırlıyor, bunları %100 testlere tabi tutuyor ve kabloları tam otomatik makinalarda istatistiksel proses kontrol (SPC) yardımıyla imal ediyoruz. EFB-Elektronik’in sunduğu kalite güvencesi testlerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve test verilerinin bilgisayarlı kalite kontrol sistemi yardımıyla işlenmesi olmak üzere tüm alanları kapsamaktadır.