Çevreyi koruma

 Eğer EFB-Elektronik…

geri dönüştürülemeyen atıkları 13.000 kilogram
ve atık kağıtları 37.000 kilogram (%10) azaltmış olsaydı

39 VW Golf kadar değil, 35 VW Golf kadar atık üretmiş olurdu!

Yılda 1,2 milyon yapraktan fazla olan kağıt tüketimini %10 azaltsaydı?

Atık kâğıt yığınının yüksekliği 123 metreden 111 metreye inerdi!

Yıllık 815.000 kWh’ten fazla olan gaz tüketimini %10 azaltsaydı?

7.325 yerine sadece 6.512 banyo küveti dolduracak enerji tüketilmiş olurdu!

Yıllık 815.000 kWh’ten fazla olan gaz tüketimini %10 azaltsaydı?

Enerji tüketimi 27 evin ihtiyaç duyduğu miktardan 24 evin ihtiyacına düşerdi!

Yıllık 311.000 kWh’ten fazla olan elektrik tüketimini %10 azaltsaydı?

Bu 871 ev yerine 784 evin çamaşır yıkarken tükettiği enerjiye tekabül ederdi!

Yılda 98.000 litreden fazla olan petrol tüketimini %10 azaltsaydı?

Tüketilen petrolle 395 değil 356 otobüsün deposu dolardı!

Hedeflerimize ulaşmak, tasarruf sağlamak ve tüketimimizi azaltmak için her gün canla başla çalışıyoruz. Bu nedenle tüm geçerli çevre düzenlemelerine uymayı ve çalışlarımızla tedarikçilerimizin çevre bilincini geliştirmeyi görev biliyoruz. Sürekli iyileştirmeyle ilgili teşvikleri ve programları tasarlıyor, yürütüyor ve değerlendiriyoruz. Çevresel etkilerin değerlendirilmesi, günlük rutinimizin temel parçalarından biri olarak, ürün ve tedarikçi seçimlerimizle beraber yatırım kararlarımızı da etkilemekte. Bizim hedefimiz ortak eylemle çevre üzerindeki zararlı ektileri önlemektir.